با توجه به تغییرات به وجود آمده طی یک دهه گذشته در بازار کسب و کار ایران شاهد آن هستیم که این بازار به شدت به سمت علمی شدن در حال حرکت است و در همین راستا نیازمند آموزش های هدفمند ، کاربردی و تجربه محور می باشد. امروزه بیزنس کوچینگ به عنوان یکی از پارامترهای بسیار مهم و تاثیرگذار در کسب و کارها شناخته می شود در واقع بیزینس کوچینگ یک ابزار قدرتمند است که کمک می‌کند یک کسب و کار از نقطه فعلی به نقطه مطلوب خود برسد. بیزینس کوچ به صاحب کسب ‌وکار کمک می‌کند تا چشم‌انداز کسب‌وکار خود را روشن کند و مشخص کند که این چشم‌انداز چگونه با اهداف شخصی او مطابقت پیدا می‌کند، تا از این طریق به رشد و توسعه دست پیدا کند.

عادل ارسنجانی