نمایش یک نتیجه

استراتژی کسب و کار

غیرحضوری
استراتژی، طرحی جامع است که به چگونگی رسیدن از جایی که امروز هستید به جایی که در آینده می‌خواهید باشید، می‌پردازد.  هر کسب و کار استراژی مختص به خود را دارد که ممکن است در اصول کلی با کسب و کارهای دیگر مشترک باشد،  یعنی با توجه به شرایط و ویژگی‌های هر کسب و کار، یک استراتژی کارآمد ارائه می‌شود.
1:40:35
8
تماس بگیرید